Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Cơ cấu tổ chức

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO XÃ TIÊN SƠN:
I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY:
1. BÍ THƯ: BÙI THỊ LIỄU
- SỐ ĐIỆN THOẠI: 0383.981.368
- Mail công vụ: lieubt@quangnam.gov.vn

2. PHÓ BÍ THƯ: NGUYỄN VỊNH LIÊM
- SỐ ĐIỆN THOẠI: 0971.509.263
- Mail công vụ: liemnv2@quangnam.gov.vn

3. PHÓ BÍ THƯ: ĐOÀN VĂN THU
- SỐ ĐIỆN THOẠI: 0965.033.219
- Mail công vụ: thudv2@quangnam.gov.vn

II. THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ:
1. CHỦ TỊCH: BÙI THỊ LIỄU
- SỐ ĐIỆN THOẠI: 0383.981.368
- Mail công vụ: lieubt@quangnam.gov.vn
2. PHÓ CHỦ TỊCH: NGUYỄN QUANG THÀNH
- SỐ ĐIỆN THOẠI: 0976.606.701
- Mail công vụ: thanhnq4@quangnam.gov.vn
3. TRƯỞNG BAN KINH TẾ: CAO QUỐC TÂN
- SỐ ĐIỆN THOẠI: 0386.061.592
- Mail công vụ: tancq@quangnam.gov.vn
4. TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ: CAO THỊ VĂN LĂNG
- SỐ ĐIỆN THOẠI: 0967.814.827
- Mail công vụ: langctv@quangnam.gov.vn

III. LÃNH ĐẠO UBND XÃ:
1. CHỦ TỊCH: ĐOÀN VĂN THU
- SỐ ĐIỆN THOẠI: 0965.033.219
- Mail công vụ: thudv2@quangnam.gov.vn
2. PHÓ CHỦ TỊCH: CAO THỊ VĂN LƯU
- SỐ ĐIỆN THOẠI: 0967.881.399
- Mail công vụ: luuctv@quangnam.gov.vn

IV. THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ:
1. CHỦ TỊCH: NGUYỄN PHÚC LỊCH
- SỐ ĐIỆN THOẠI: 0977.316.902
- Mail công vụ: lichnp@quangnam.gov.vnTHÔNG BÁO


BÌNH CHỌN


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?

Bình thường
 
12.5%
2 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
56.3%
9 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
31.3%
5 Phiếu
Tổng cộng: 16 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN SƠN - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Sơn - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày