Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CHI TIẾT TIN

Hoàn thành việc Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tiên Sơn

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy chế hoạt động của Ban Chấp Hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 278-CV/BTCHU, ngày  31/3/2022 của ban tổ chức Huyện ủy Tiên Phước về Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đảng ủy xã Tiên Sơn đã ban hành kế hoạch số 78-KH/ĐU, ngày 14/4/2022 chỉ đạo các Chi bộ tiến hành chuẩn bị  nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy và  giới thiệu nhân sự để bầu vào Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ trực thuộc để tổ chức Đại hội hoàn thành trước ngày 10/6/2022.

 Trong nhiệm kỳ qua, các chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2019 - 2022 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác KTXH-ANQP tại địa phương, các chỉ tiêu, mục tiêu đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự xã hội, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh, góp phần ổn định chính trị ở địa phương, đưa kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển. Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, điều hành mọi hoạt động theo đúng quy chế đề ra. Hàng năm, đều cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy xã, đề ra các biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để lãnh đạo thực hiện. Hầu hết cán bộ, đảng viên điều xác định rõ tư tưởng, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ.

Từ ngày 23/5/2022  đến ngày 10/6/2022, các Chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Qua theo dõi chỉ đạo công tác Đại hội các Chi bộ trực thuộc cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên phụ trách đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm bám sát tình hình từng Chi bộ kịp thời tham mưu cho cấp ủy về các nội dung chuẩn bị đại hội nhất là công tác giới thiệu nhân sự của các Chi bộ. Đến nay đã có 11/11 Chi bộ hoàn thành công tác Đại hội, tổ chức bầu chi ủy, chi bộ đảm bảo theo cơ cấu đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh Đại hội

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Lan-CB Tuyên giáo Đảng ủy xã Tiên Sơn

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn: