Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CHI TIẾT TIN

UBND xã Tiên Sơn tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Sáng ngày 16/8/2019, UBND xã Tiên Sơn tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tiên Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, chỉ tiêu của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân của địa phương nói chung và của huyện nhà nói riêng. Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Nghị định về khu vực phòng thủ; Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng và các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân tới các ban ngành đoàn thể của địa phương; phối hợp triển khai sâu rộng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, tổ chức tuyền truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trong 10 năm qua, xã  đã hưởng ứng phong trào thi đua do huyện phát động như phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM", “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau"  và các đợt thi đua đột kích cao điểm. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân đã có chuyển biến rõ rệt. Tập trung tuyên truyền giáo dục cho LLVT, các ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng tăng cường sự đoàn kết nội bộ, chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Hàng năm căn cứ vào hướng dẫn, kế hoạch của hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh của huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh của xã   giao cho Ban CHQS xã rà soát lập danh sách các đối tượng thuộc diện đi bồi dưỡng kiến thức QPAN. Trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ: Từ năm 2009 – 2019 UBND xã, Hội đồng NVQS xã đã giao cho các đầu mối đơn vị nhận quân là 133 thanh niên. Nhiệm vụ huấn luyện DQTV hàng năm đều được cấp ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo góp phần củng cố xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh gắn với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, đồng thời tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung chương trình kế hoạch hướng dẫn của Ban CHQS huyện. Đối với công tác chính sách hậu phương quân độ, Ban CHQS xã đã tham mưu cho Hội đồng chính sách xét đề nghị cho 326 đối tượng theo Quyết định số 49, 290, 188, 142,49 và quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND xã cũng phối hợp với Công an thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch...

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với công tác QP,QSĐP, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền  giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh làm lòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019./.

Tác giả: Cao Thị Văn Lưu-Bí thư Đoàn xã

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


BÌNH CHỌN


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?

Bình thường
 
15.4%
2 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
61.5%
8 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
23.1%
3 Phiếu
Tổng cộng: 13 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN SƠN - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Sơn - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày