Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CHI TIẾT TIN

XÃ TIÊN SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2021, TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2022

Chiều ngày 18/01, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Vịnh Liêm-PBT Đảng ủy xã.


Năm 2021 mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng UBND xã đã khắc phục mọi khó khăn để đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện thực hiện tốt nếp sống văn hóa, thực hiện tốt quy ước, hương ước, quy định về nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội;  xây dựng các cụm pano, khẩu hiệu, bảng tiêu chí tại thôn, tổ đoàn kết, các trục đường của xã.. với nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ của địa phương…  Đến nay hệ thống các thiết chế văn hóa đã được xây dựng tương đối đồng bộ. Toàn xã có 06/06 thôn có Nhà văn hóa đạt 100%, 100% Nhà văn hóa có tủ sách.. Nhà văn hoá thôn ngày càng phát huy hiệu quả, tác dụng, góp phần thiết thực tạo điều kiện cho việc sinh hoạt của nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia; đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các quy ước, hương ước của địa phương. Qua bình xét gia đình văn hóa, gia đình văn hóa năm 2021 đạt 93,32% (tăng 0,77% so với năm 2020), 06/06 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa,  05 đơn vị (03 trường học, 01 trạm y tế, 01 cơ quan) học đạt chuẩn văn hóa.

Thông qua các phong trào, truyền thống văn hoá đã từng bước thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra động lực to lớn thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; góp phần duy trì và giữ vững là đơn vị dẫn đầu toàn huyện.

Tại Hội nghị thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện đã trao Giấy khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021. Tác giả: Cao Thị Văn Lưu

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


BÌNH CHỌN


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?

Bình thường
 
15.4%
2 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
61.5%
8 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
23.1%
3 Phiếu
Tổng cộng: 13 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN SƠN - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Sơn - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày