Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CHI TIẾT TIN

ĐẢNG ỦY XÃ TIÊN SƠN PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BAN TUYÊN GIÁO

Tiên Sơn là một xã miền núi có tổng số 953 hộ, trên 4200 khẩu, được chia thành 6 thôn, dân cư phân bố không đồng đều. Thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh   Covid- 19 xuất hiện, đồng thời giá cả sản xuất của người nông dân quá bấp bênh, điều kiện kinh tế của một số hộ dân còn khó khăn. Từ những khó khăn đó trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy và Ban tuyên giáo Huyện ủy Tiên Phước. Đảng ủy xã Tiên Sơn kịp thời củng cố Ban tuyên giáo và đội ngũ tuyên truyên viên ở cơ sở, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, định hướng cho Ban tuyên giáo Đảng ủy xã đi vào hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ. Ban tuyên giáo Đảng ủy xã gồm 10 đồng chí, đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí ĐUV-PCT UBND xã làm phó ban và các thành viên đại diện cho UBMTTQVN, các tổ chức chính trị xã hội, các ngành liên quan. Đa số đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo đều kiêm nhiệm nhiều công việc khác tại cơ quan.

Nhiều năm qua trên địa bàn xã Tiên Sơn. Ban Tuyên giáo xã cùng với các cơ quan, ban, ngành liên quan đã tham mưu giúp Đảng ủy tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa, dư luận xã hội, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai và đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống trên địa bàn xã, như việc thực hiện các chính sách xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng - giao thông, phát triễn văn hóa, giáo dục.

Nhằm tăng cường hơn nữa sự ổn định về chính trị, xã hội, công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh. Tập trung tuyên truyền các giải pháp thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện trong thời gian tới, nhất là đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế vườn theo Đề án 03 của huyện và Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh. Qua 3 năm triển khai đến nay toàn xã có 94 hộ thực hiện và đã nhận nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên hơn 3,3 tỷ đồng. Đồng thời, Ban Tuyên giáo cũng tiến hành tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã trong các lĩnh vực văn hóa, công tác tư tưởng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, cũng như tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Song song đó, tổ chức triển khai nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh, huyện và các ban, ngành cấp trên về lĩnh vực tuyên giáo. Đặc biệt tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thường xuyên quan tâm đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới đã giới thiệu các nguồn để tham gia lớp nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới do huyện tổ chức đảm bảo đúng thành phần.

Trong lĩnh vực văn hóa, công tác tuyên giáo góp phần tích cực vào việc tuyên truyền đời sống mới, lành mạnh trong nhân dân. Từ việc phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước như: kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2; Ngày sinh Chủ  tịch Hồ Chí Minh 19/5; ngày giải phóng quê hưởng 10/3; Quốc khánh (2-9)…Nhân dịp những ngày kỷ niệm, truyền thống, Ban Tuyên giáo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân tinh thần đấu tranh hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, lòng yêu nước của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời công tác tuyên giáo tiến hành tuyên truyền vận động, phối hợp ngành văn hóa, dân vận và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động, như: hội thi tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã và các xã lân cận xã Bình Phú huyện Thăng Bình, xã Hiệp Thuận huyện Hiệp Đức… nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần trong cộng đồng.


Giải bóng đá nam nhân ngày 19/8

Về giáo dục và đào tạo: Hằng năm Ban tuyên giáo xã phối hợp với các Trường tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về  công tác phổ  cập giáo dục. Trên cơ sở đó vận động con em  từ 3 tuổi trở lên đều ra lớp đạt 100%, không có con em bỏ học giữa chừng,ba cấp học đều được đều đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng đào tạo trong các trường được nâng lên một cách rõ rệt, giáo viên và học sinh các cấp tham gia hội thi giáo viên, học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh đã đạt nhiều giải đem về cho địa phương. Trong quá trình thực hiện, Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã phối hợp với ngành giáo dục tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Triển khai sâu rộng trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở phong trào thi đua mới: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" với 5 nội dung chủ yếu:

Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, góp phấn đấu cùng toàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học;

 Để công tác tuyên truyền được sâu rộng, hiệu quả.Ban tuyên giáo đã tham mưu cho Đảng ủy thành lập Ban biên tập do đồng chí Phó ban tuyên giáo làm trưởng ban, Ban biên tập đã ban hành quy chế hoạt động hằng tháng, quý  các thành viên  viết tin , bài , chưng trình phát thanh địa phương 2 lần/ tuần phản ánh những hoạt động của địa phương và những văn bản mới, xây dựng  bản tin  cổng thông tin xã Tiên Sơn. Đa dạng hóa, linh hoạt các loại hình tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương  như qua mạng xã hội zalo, facebook, ... hệ thống loa truyền thanh ở 6 thôn; tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu); thành lập tổ tuyên truyền lưu động; tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt chi bộ, thôn …tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nghị quyết đại hội Đảng các cấp, việc học tập, làm theo Bác gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền phát triển chăn nuôi  bò theo hướng thâm canh, chăn nuôi heo theo hướng sản xuất hàng hóa; phòng chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn xã….

Trong việc học tập làm theo Bác. Ban tuyên giáo đã tham mưu cho Đảng ủy triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã có cách làm hay, hiệu quả,nhiều gương điển hình học tập làm theo Bác  trên tất cả các lĩnh  vực như: Cán bộ hội viên chi hội CCB thôn 4, Ông Trần Một Chi hội trưởng CCB thôn 4… Đảng ủy xã Tiên Sơn được UBND tỉnh tặng bằng khen về thực hiện chỉ thị 05 .

Các đồng chí trong ban tuyên giáo  xã thường xuyên sâu sát cơ sở nắm bắt kịp thời và phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trước các sự kiện, hiện tượng, các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh... của đất nước, của tỉnh, huyện từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm từ cơ sở và góp phần định hướng dư luận xã hội theo đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương… qua đó chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban tuyên giáo xã được nâng lên, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Tuyên giáo nói chung và Đảng bộ xã Tiên Sơn nói riêng góp phần thực hiện thăng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban tuyên giáo Đảng ủy nhiều năm liền được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Ban tuyên giáo đảng ủy xã năm 2022 được xếp thứ nhất  toàn huyện. Đơn vị xã Tiên Sơn dẫn đầu thi đua , Đảng bộ xã đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Nhìn lại những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tiên Sơn cùng các ban, ngành liên quan luôn quán triệt quan điểm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương Tiên Sơn nói riêng, huyện Tiên Phước trong giai đoạn mới.

Tác giả: Bùi Thị Liễu-Bí thư Đảng ủy, Trưởng BTG

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


BÌNH CHỌN


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?

Bình thường
 
15.4%
2 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
61.5%
8 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
23.1%
3 Phiếu
Tổng cộng: 13 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN SƠN - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Sơn - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày