Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CHI TIẾT TIN

UBND xã Tiên Sơn phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Sơn về việc quán triệt quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề 2018 cho toàn thể cán bộ Quân dân chính xã, thôn thuộc UBND xã; Sáng ngày 15/3/2018, UBND xã Tiên Sơn đã phối hợp UBMTTQVN xã và các đoàn thể tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt các văn bản trên.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Tấn Minh-Huyện ủy viên-Trưởng ban Tuyên giáo- Bí thư Đảng ủy xã , toàn thể cán bộ xã, thôn tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị  toàn thể cán bộ đã được nghe đồng chí Đặng Tấn Minh – Báo cáo viên Huyện ủy nhấn mạnh nội dung bàn bạc thống nhất tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 04 Nghị quyết:

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

3. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

4. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Cũng tại Hội nghị đồng chí  Đặng Tấn Minh đã  quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề  năm 2018. Việc ban hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới. Một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm,…sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vấn đề bao trùm trong Chỉ thị 05 là: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ. Không lý thuyết, không nói suông, không chung chung, hình thức.

Sau một buổi được nghe đồng chí  Đặng Tấn Minh truyền đạt những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết và kết thúc Hội nghị đồng chí nhấn mạnh: Các nội dung được quán triệt trong Hội nghị này là những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến phát triển, đổi mới xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân; do vậy đề nghị các đ/c tập trung lắng nghe tại hội nghị, đồng thời  giảnh nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu để nắm chắc các nội dung cơ bản.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đặng Tấn Minh đã yêu cầu viết bài thu hoạch đối với mỗi đ/c tham gia học tập.  Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị và viết thu hoạch cá nhân được xem là căn cứ để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm.

Qua Hội nghị này sẽ giúp cho cán bộ tại địa phương nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII của Đảng, nội dung Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đặt ra những mục tiêu phấn đấu, những việc làm thiết thực góp phần đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đi vào thực tế  đời sống, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.

Tác giả: văn phòng UBND

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


BÌNH CHỌN


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin điện tử của chúng tôi?

Bình thường
 
15.4%
2 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
61.5%
8 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
23.1%
3 Phiếu
Tổng cộng: 13 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN SƠN - HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ : Xã Tiên Sơn - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày